نمایش دادن همه 11 نتیجه

لامپ بخار جیوه 250 وات نور

1,120,000 

لامپ بخار جیوه 400 وات ماورا بنفش نور

1,450,000 

لامپ بخار جیوه 250 وات ماورا بنفش نور – E 40

1,200,000 

لامپ بخار جیوه 250 وات ماورا بنفش نور – E 27

1,200,000 

لامپ بخار جیوه 500 وات نور -مستقیم

1,280,000 

لامپ بخار جیوه 400 وات نور

1,480,000 

لامپ بخار جیوه 250 وات نور -مستقیم- E 40

890,000 

لامپ بخار جیوه 250 وات نور -مستقیم- E 27

890,000 

لامپ بخار جیوه 160 وات نور-مستقیم

560,000 

لامپ بخار جیوه 125 وات نور

580,000 

لامپ بخار جیوه 160 وات ماورا بنفش نور – مستقیم

1,700,000