نمایش دادن همه 9 نتیجه

لامپ بخار سدیم 600 وات رشد گیاه نور

4,830,000 

لامپ بخار سدیم 150 وات نور-E40

1,800,000 

لامپ بخار سدیم 1000 وات نور

6,580,000 

لامپ بخار سدیم 400 وات نور

2,000,000 

لامپ بخار سدیم 250 وات نور

1,860,000 

لامپ بخار سدیم 210 وات نور

2,010,000 

لامپ بخار سدیم 150 وات نور-E27

960,000 

لامپ بخار سدیم 110 وات نور

1,750,000 

لامپ بخار سدیم 70 وات نور

1,380,000